Fašenk po dornavsko v Dornavi

V začetku leta TED Lükari organizirajo zelo dobro obiskano pustno povorko oziroma »Fašenk po dornovsko«.

Prireditev v organizaciji TED Lukari je vsako leto na pustni ponedeljek. Pri gasilskem domu v Mezgovcih se formira povorka, od koder se potem premika proti gasilskemu domu v Dornavi, kjer je kratka predstavitev posameznih skupin, zaključek pa je v vaški kulturni dvorani v Dornavi. Tukaj je pogostitev vseh sodelujočih, podelitev nagrad najboljši etnografski skupini in ostalim karnevalskim skupinam.

Sledi veselo pustno rajanje z dornavskimi cigani. Na tej prireditvi zraven domačih skupin, ki delujejo v okviru društva, Pihalne godbe občine Dornava, mažoretk, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, zavoda dr. Marjana Borštnerja, sodelujejo tudi številčne skupine iz občine Markovce, Gorišnice, Mežice, Dobove in od drugod. Povprečna udeležba je okrog 1400 do 1500 sodelujočih.

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ