Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba* (Priloga 13C)

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka