Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba (Priloga 13C)

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov